Activiteiten

De activiteit steigers heeft twee vertakkingen. Enerzijds is er de afdeling industrie, met klanten uit diverse sectoren, en de afdeling bouw, voornamelijk gevormd door aannemers in verschillende disciplines.

Elke steiger wordt geëvalueerd op de standaardconfiguraties en het veiligheidsaspect. Veiligheid begint immers al bij de voorbereiding. Er wordt steeds een uitvoeringstekening gemaakt. Indien afwijkend van standaardconfiguraties en desgevallend gevraagd door de klant, wordt een beknopte, of een uitgebreide statische berekening opgemaakt, specifiek voor de aangeboden structuur.

Het is immers onze betrachting om op gelijk welke plaats en moment datgene te kunnen aanbieden wat nodig en veilig is, en dat we altijd het hoe, wat en waarom er van kunnen verantwoorden.

Wij denken met onze klanten mee om per situatie de meest efficiënte oplossing uit te werken. Onze eigen engineering afdeling staat klaar voor berekeningen en tekeningen.

Een veilige werkplek op hoogte….. wij zorgen ervoor!

Webdesign by ProduWeb Logo Produweb